Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Sørfold

E6 Sørfoldtunnelene/Fauske-Mørsvikbotn, ny vegtrasé i Fauske og Sørfold
KVU overlevert samferdselsdepartementet. Statens vegvesen anbefaler ny E6 med nye tunneler- og bruer. Avstanden Fauske-Mørvikbotn vil da bli 64 km mot dagens 75 km. Byggetid 4-6 år.
E6 Sørfoldtunnelene, ny E6 Sommerset-Tverrdalen i Sørfold
Ca 815m bru. Del av E6 Sørfoldtunnelene, Megården-Mørsvikbotn.
Utskifting av bru i Sørfold
Sjøfylling. 500m.
Rassikring/fanggrøft, voll og bred grøft på Fylkesveg 613 Kalovika i Sørfold
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype stein, snø, sørpe, is. Skredfaktor middels. 200m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: