Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Rana

Nybygg av vannkraftverk i Rana
55,00 GWh. 15 MW. Ca 5 km vei.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Ofotbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Isnett, fanggjerde på E6 Åflåget i Rana
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Sikring av vegen mot isskred. Skredfaktor høy. 350m.
Isnett og fanggjerde på E6 Åflåget i Rana
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor høy. 350m.
Nye kortidsparkeringsplasser i Mo I Rana
Fra økonomiplan 2018-2021.
Rassikring på Fv 353 Øvre Gjerdberget i Rana
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sørpe. Skredfaktor lav. 100m.
Fanggrøft og fagvoll ved Kubekken på E6 i Rana
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 50m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: