Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Lurøy

Ny ferjekai på Fylkesveg 439 Tonnes i Lurøy
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av vannkraftverk på Lurøy
Kraftstasjon 50-60 m2. Ca 1,7 km vei. 700 m jordkabel 22 kV.
Utbygging av bredbånd i Lurøy
Fellesutlysning for områder i: Alstahaug, Leirfjord, Brønnøy, Sømna, Meløy, Øksnes, Hemnes, Lurøy kommuner. Totale kostnad: 100 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: