Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Hamarøy

Ny tunnel på E6 Ulvsvågskaret i Hamarøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 11 000 m.
Etablering av bredbånd i Hamarøy, 2021-2023
Fellesutlysning for: Alstahaug, Brønnøy, Bø, Hamarøy, Hattfjelldal, Hemnes, Meløy, Narvik, Sortland, Sørfold og Vefsn kommuner.
Rassikring/rasfanggjerde på Fv 664 Egedal i Hamarøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype stein, is. Skredfaktor middels. 70m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: