Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Fauske

Etablering av nye 132 kV kraftledninger i Fauske
Stigfjell-Salten 11 km. Hauan-Fauske 1 km.
Nybygg av kraftverk på i Fauske
Gitt konsesjon. 7,30 GWh.
Fanggrøft med fagvoll/mur ved Ytre Kistrand på Rv 80 i Fauske
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor høy. 170m.
Nybygg av skytebane ved Vestmyra i Fauske
Innvendig ca 25-30m skytebane.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: