Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Brønnøy

Nybygg av gang og sykkelvei i Brønnøysund
Kan bli delt i flere etapper.
Nybygg av kraftverk på Brønnøy
Konsesjon er gitt. 5,7 GWh.
Nybygg av kraftverk på Brønnøy
Kalklavkraft AS (SUS). 2 km sjøkabel og 4,4 km luftlinje 22 kV. Vei 1,6 km. Brygge 100 m2. Produksjon 14,4 GWh.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: