Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Bodø

Nybygg av base for redningshelikopter i Bodø
NAWSARH= Norwegian All Weather Search and Rescue Helikopter. Plass til 3 helikoptre.
Etablering av ny vannledning i Bodø
Gnr/Bnr: 81/1, 2, 3, 4, 10, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 og 11.
Isnett, fanggjerde og støtteforbygninger på Fv 571 Flågan Tårnvik i Bodø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, is. Skredfaktor høy. 1000m.
Forsterking av vannledningsnett i Bodø
Forsterking av vannledningsnett for å oppnå brannvannsdekning og tilstrekkelig leveringskapasitet for nye bolig og næringsområder samt eksisterende områder med manglende kapasitet.
Sammenkobling av hovedvannledning mellom Grønnåsen og Stormyra i Bodø
I 2018 og 2019 er det avsatt midler for sammenkobling av hovedvannledning mellom Grønnåsen og Stormyra, for avlasting av dagens forsyning over Rønvikjordene.
Nye VA-ledninger ved Godøynes (vannforsyning Saltstraumen) i Bodø, etappe 2
Totalkostnad for etappe 1 og etappe 2 er 23 mill.kr.
Etablering av ny busstrasé mellom Oddan og Høgåsen i Tverlandet, Bypakke Bodø
Fire nye holdeplasser. Fortau langs Lahaugen og Bjørnhaugen. Ny gang- og sykkelvei mellom Lahaugen og Bjørnhaugen. Adresse: Tverlandsveien, Lahaugen, Bjørnhaugen, Høgåsveien.
Etablering/ forsterkning av høyspentledning for strømforsyning Breivik, Skjerstad
Alternativ 1: Forsterkning av høyspenningsforbindelse Oldereid- Breivik Alternativ 2: Ny høyspenningsforbindelse Fauske- Breivik, med sjøkabel over fjorden Alternativ 3: Ny høyspenningsfrobindelse Reitan- Skjerstad eller Breivik, med sjøkabel over fjorden Alternativ 4: Spenningsreguleringstiltak
Etablering av kyststi fra Mørkvedbukta til Bodøsjøen i Bodø, del 1
6,5 km lang kyststi totalt. Totalkostnad for Naturfølelsen: 25 mnok.
Etablering av kyststi fra Mørkvedbukta til Bodøsjøen i Bodø, del 2
6,5 km lang kyststi totalt. Totalkostnad for Naturfølelsen: 25 mnok.
Etablering av kyststi fra Mørkvedbukta til Bodøsjøen i Bodø, del 3
6,5 km lang kyststi totalt. Totalkostnad for Naturfølelsen: 25 mnok.
Etablering av kyststi fra Mørkvedbukta til Bodøsjøen i Bodø, del 4
6,5 km lang kyststi totalt. Totalkostnad for Naturfølelsen: 25 mnok.
Nybygg av VA-ledning i Bodø
Forsterking av vannforsyning til områder sør for Rv 80 på Hunstad sør og Mørkved sør.
Etablering av sykkelvei gjennom Bodø sentrum
Planarbeidet omfatter hele Dronningens gate, fra Parkveien til Hålogalandsgata.
Fjerning av parkeringsplass, oppgradering av gate og etablering av gang- og sykkelvei i Bodø
Mellom Prinsens gate og Kongens gate. Fjerning av parkeringsplass, oppgradering av gate, etablering av gang- og sykkelvei samt etablering av mindre grøntområde.
Fanggrøft med fagvoll/mur ved Sagelva på Rv 80 i Bodø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 1000m.
Ny gang og sykkelveg og kulvert på Rv 80 Mørkved i Bodø
Fra Mørkvedlia idrettspark ned til Rv 80. Kulvert under jernbanen og under Rv 80.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: