Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Bodø

Nybygg av base for redningshelikopter i Bodø
NAWSARH= Norwegian All Weather Search and Rescue Helikopter. Plass til 3 helikoptre.
Isnett, fanggjerde og støtteforbygninger på Fv 571 Flågan Tårnvik i Bodø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, is. Skredfaktor høy. 1000m.
Forsterking av vannledningsnett i Bodø
Forsterking av vannledningsnett for å oppnå brannvannsdekning og tilstrekkelig leveringskapasitet for nye bolig og næringsområder samt eksisterende områder med manglende kapasitet.
Opprusting av vei mellom Rønvikkrysset og Mælen i Bodø, Bypakke Bodø
Ruste opp Nordstrandveien mellom Rønvikkrysset og Mælen med 2-sidig fortau og sykkelvei på sørsiden.
Ombygging av kryss til rundkjøring Fv 834 x Løpsmark (Bypakke Bodø)
På liste over ikke prioriterte TS-prosjekt.
Nye VA-ledninger ved Godøynes (vannforsyning Saltstraumen) i Bodø, etappe 2
Totalkostnad for etappe 1 og etappe 2 er 23 mill.kr.
Sammenkobling av hovedvannledning mellom Grønnåsen og Stormyra i Bodø
I 2018 og 2019 er det avsatt midler for sammenkobling av hovedvannledning mellom Grønnåsen og Stormyra, for avlasting av dagens forsyning over Rønvikjordene.
Etablering av ny busstrasé mellom Oddan og Høgåsen i Tverlandet, Bypakke Bodø
Fire nye holdeplasser. Fortau langs Lahaugen og Bjørnhaugen. Ny gang- og sykkelvei mellom Lahaugen og Bjørnhaugen. Adresse: Tverlandsveien, Lahaugen, Bjørnhaugen, Høgåsveien.
Etablering av depotlading til bussdepot i Bodø kommune
Estimert dato for utsendelse av invitasjon til å gi tilbud eller invitasjoner til utvalgte leverandører om å delta 6/10-2020.
Etablering av kyststi fra Mørkvedbukta til Bodøsjøen i Bodø, del 1
6,5 km lang kyststi totalt. Totalkostnad for Naturfølelsen: 25 mnok.
Etablering av kyststi fra Mørkvedbukta til Bodøsjøen i Bodø, del 2
6,5 km lang kyststi totalt. Totalkostnad for Naturfølelsen: 25 mnok.
Etablering av kyststi fra Mørkvedbukta til Bodøsjøen i Bodø, del 3
6,5 km lang kyststi totalt. Totalkostnad for Naturfølelsen: 25 mnok.
Etablering av kyststi fra Mørkvedbukta til Bodøsjøen i Bodø, del 4
6,5 km lang kyststi totalt. Totalkostnad for Naturfølelsen: 25 mnok.
Nybygg av VA-ledning i Bodø
Forsterking av vannforsyning til områder sør for Rv 80 på Hunstad sør og Mørkved sør.
Etablering av sykkelvei gjennom Bodø sentrum
Planarbeidet omfatter hele Dronningens gate, fra Parkveien til Hålogalandsgata.
Etablering av rasteplass med toalett ved Helgelandskysten
Rasteplass med toalett med utsikt mot fjord, kyst og hav
Opparbeidelse av ny oppstillingsplattform på Stormyta i Bodø
Norsk Luftfartsmuseum skal etablere en utstillingsplattform for en varig plassering av en Boeing 737-300 vest for museumsbygg på Stormyra i Bodø. Oppdraget omfatter også å rive, fjerne eksisterende oppstillingsplass og gjenbruke eksisterende masse.
Ny gang og sykkelveg og kulvert på Rv 80 Mørkved i Bodø
Fra Mørkvedlia idrettspark ned til Rv 80. Kulvert under jernbanen og under Rv 80.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: