Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Volda

Fanggjerde på Fv 40 Dalsetrabben i Volda
Prioriteringstall 2,6 (middels) i rassikringsplan. Ca. 500 m gjerde.
Betongoverbygg på Fv 651 rasteplassen Storfonna i Volda
Ca 50m langt. Prioriteringstall 2,9 (middels) i rassikringsplan.
Nybygg av kraftverk i Volda
Konsesjon er gitt. 3,90 GWh. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av kraftverk i Volda
Konsesjon er gitt. 3,80 GWh. Antatt byggestart og kostnad.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Volda
Infrastruktur for 30-40 tomter.
Rassikringstiltak på FV 651 Plantefeltet I i Volda
Prioriteringstall 2,6 i rassikringsplan. Type skred: snø.
Magasin og fangvoll på Fv 651 Hesteneset i Volda
Prioriteringstall 2,8 (middels) i rassikringsplan.
Magasin og fangvoll på Fv 655 Høynesfonna i Ørsta
Prioriteringstall 2,8 (middels) i rassikringsplan.
Magasin og voll på Fv 651 Yste Svedene i Geislida i Volda
Prioriteringstall 2,6 (middels) i rassikringsplan.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: