Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Volda

Nybygg av vei Fv Grodås-Møre grense i Hornindal
På marginalliste for store investeringsprosjekt.
Fanggjerde på Fv 40 Dalsetrabben i Volda
Prioriteringstall 2,6 (middels) i rassikringsplan. Ca. 500 m gjerde.
Betongoverbygg på Fv 651 rasteplassen Storfonna i Volda
Ca 50m langt. Prioriteringstall 2,9 (middels) i rassikringsplan.
Nybygg av kraftverk i Volda
Konsesjon er gitt. 3,90 GWh. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av kraftverk i Volda
Konsesjon er gitt. 3,80 GWh. Antatt byggestart og kostnad.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Volda
Infrastruktur for 30-40 tomter.
Rassikringstiltak på FV 651 Plantefeltet I i Volda
Prioriteringstall 2,6 i rassikringsplan. Type skred: snø.
Magasin og fangvoll på Fv 651 Hesteneset i Volda
Prioriteringstall 2,8 (middels) i rassikringsplan.
Magasin og fangvoll på Fv 655 Høynesfonna i Ørsta
Prioriteringstall 2,8 (middels) i rassikringsplan.
Magasin og voll på Fv 651 Yste Svedene i Geislida i Volda
Prioriteringstall 2,6 (middels) i rassikringsplan.
Utbygging av bredbånd i Møre og Romsdal fylkeskommune
Tildelt en ramme på 27 mnok. Felles utlysning for Aure, Averøy, Gjemnes, Hareid, Herøy, Molde, Rauma, Sande, Smøla, Stranda, Sunndal, Tingvoll, Vanvylen, Volda og Ørsta kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: