Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Sykkylven

Fangvoll på Fv 60 Lade III i Sykkylven
Prioriteringstall 2,5 (middels) i rassikringsplan. Fangvoll eller overvåking med radar.
Fangvoll på Fv 60 Lade II i Sykkylven
Prioriteringstall 2,5 (middels) i rassikringsplan. Fangvoll eller overvåking med radar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: