Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Sula

Ny vei Måseide-Vedde-Gåseid inkl Borgundfjordtunnelen
Del av planprosjekt i Ålesund (bypakke Ålesund). Også kalt Bytunnelen.
Etablering av naust, kjøreveg og parkering i Sula
Gnr 59 bnr 106, del av 44 og 15

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: