Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Nesset

Nytt alpinanlegg på Finnsetlia i Eikesdalen
Trinnvis utbygging. Antatt start og kostnad.
Ny tunnel på Fv 191 Ågothammeren i Nesset
På prioriteringsliste for Region Midt. Prioriteringstall 5,3 (høy). Skredtype stein og snø.
Nytt skredoverbygg på Fv 191 Småteigane II i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,6 (høy). Skredtype snø og stein.
Nytt skredoverbygg på Fv 191 Småteigane I i Nesset
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,8 (høy). Skredtype snø, stein.
Ny bru på Fylkesveg 191 i Nesset
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Forlengelse av skredoverbygg på Fv 191 Sleperen i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,2 (middels).
Bro på Fv 191 Hasselbo camping i Nesset
Bro over skredløpet, ca 15 m. Plastring av bekkeløp På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,5 (høy).
Rassikring på Fv 191 Bjørkimellom i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,5 (høy). Skredtype stein.
Kanalisering, magasin og kulvert på Fv 191 Yste Bjørk i Nesset
Eventuelt tunnel. På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,7 (høy). Skredtype snø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: