Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Hareid

Ny fjordkryssing ved Hafast/Sulafjorden, Sula og Ålesund
Kryssing av Sulafjorden. Grunnundersøkelsene utføres over to faser; i fase 1 skal det gjøres geofysiske målinger og i tillegg innledende geotekniske undersøkelser (uten boring) og basert på resultatene av fase 1 og derav følgende vurderinger skal det i fase 2 gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring).
Utfylling i Sjøen ved Reffelneset, Hareid
Samme område som prosjekt 62523.
Fangvoll og magasin på Fv 37 Brandalstranda I i Hareid
Prioriteringstall 2,6 (middels) i rassikringsplan.
Fangvoll og magasin på Fv 37 Brandalstranda II i Hareid
Prioriteringstall 2,6 (middels) i rassikringsplan.
Fangvoll og magasin på Fv 37 Brandalstranda III i Hareid
Prioriteringstall 2,6 (middels) i rassikringsplan.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: