Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Aure

Fanggjerde på Fv 359 Spjøtneset- Hamnabekken i Aure
Prioriteringstall 2,5 (middels) i rassikringsplan. Endepunktene er ikke fastlagt. ca 400 m langs gjerde

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: