Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Ålesund

Ny 4-felts veg i tunnel fra Breivika til Lerstad i Ålesund
3300m. Bypakke Ålesund. Bompengesøknad til behandling.
Ny tunnel på E136 Ysteneset-Skutvika i Ålesund
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Ny tunnel ved Fv 390 Steinvågsund-tunnel
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Nytt kryss med undergang ved Fv 60 Emblem
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Sykkelfelt, Klipra Borgundvegen og sentrum
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Nytt sykkelfelt og undergang ved Borgundvegen-Åse
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Nytt sykkelfelt ved Borgundvegen-Høgskolen
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Utbedring av E 136 Lerstadtoppen - Nørvevika
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Fortau og kollektivopprustning Gamlevegen Ellingsøya
Bypakke Ålesund, fase 4 - 2029-33.
Kollektivtrase Flisnes-Emblem + adkomst Emblemssanden
Bypakke Ålesund, fase 4 - 2029-33.
Ny gang og sykkelveg Ratviksvingen – Hatlane
Bypakke Ålesund, fase 4 - 2029-33.
Ny sjøpromenade Kvennaneset - Borgundgavlen
Bypakke Ålesund, fase 4 - 2029-33.
Ny sykkelveg Skabøvikgata i Ålesund
Bypakke Ålesund, fase 4 - 2029-33.
Nytt kryss og undergang på Fv 60 Akslen
Bypakke Ålesund, fase 4 - 2029-33.
Nytt sykkelfelt Myrabakken – Blindheim
Bypakke Ålesund, fase 4 - 2029-33.
Nytt sykkelfelt Spjelkavik nord
Bypakke Ålesund, fase 4 - 2029-33.
Ny Tjørsundbru og gang-sykkelveg ved Fv Tørla
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Nytt kryss med undergang ved Fv 107 Myklebust
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Ny gangbru over Fv på Kverve, Ellingsøy
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Nytt fortau på Myrlandsvegen i Blindheim, del 2
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Nytt fortau ved Myrlandsvegen i Blindheim, del 1
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Nytt fortau ved Ytre Hessen (fra skolen) i Hessøy
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Nybygg av gang- og sykkelbru i Ålesund
Strandsona mellom Meierikaia og Volsdalsvågen er den korteste strekningen fra Ålesund sentrum til Volsdalsberga, og den opplagte traséen for gående og syklende mellom disse områdene. Ålesund kommune ønsker å engasjere to team av fagkonsulenter for å få fram ideer for utvikling av denne strekningen. Arbeidet organiseres som et parallelloppdrag, der de to teamene hver for seg utarbeider en mulighetsstudie.
Nytt fortau på Gangstøvikvegen i Narvøy indre
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Nytt fortau på Storfjordvegen, Blindheim
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Nytt fortau på Blindheimsvegen, Blindheim
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: