Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Rendalen

Rassikring på Fv 30 Storsjøen i Rendalen
12 km lang strekning med stabilitetsproblem. Stein, utglidning. Skredfaktor middels.
Nybygg av bru på Riksvei 3 i Rendalen
Dagens bru skal skiftes ut med ny bru i eksisterende trasé.
Nybygg av bru på Riksvei 3 i Rendalen
Gamle bruplate skal river og fjernes. Ny bru skal bygges oppstrøms for dagens bru.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: