Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Innlandet fylke

Alvdal (0)
Dovre (1)
Eidskog (3)
Elverum (19)
Engerdal (3)
Etnedal (2)
Folldal (0)
Gausdal (2)
Gjøvik (11)
Gran (10)
Grue (1)
Hamar (20)
Lesja (3)
Lom (5)
Løten (2)
Nord-Fron (5)
Nord-Odal (2)
Os (0)
Rendalen (3)
Ringebu (13)
Ringsaker (20)
Sel (5)
Skjåk (6)
Stange (14)
Sør-Fron (5)
Sør-Odal (3)
Tolga (2)
Trysil (7)
Tynset (6)
Vang (2)
Vågå (2)
Åmot (0)
Åsnes (6)
Øyer (2)
Ny Rv 4 Hunndalen-Mjøsbrua i Gjøvik
Full mototvegstandard.
Nybygg av 4-felts vei, Nybakk-Herbergåsen-Slomarka, E16 Kløfta-Kongsvinger
I arbeidet har Asplan Viak med seg Rambøll Norge AS (kommunedelplan). Overført fra Statens vegvesen til Nye Veier. Oppstart i perioden 2024-2029. Tidligere Rv 2. Nybakk-Herbergåsen skal bygges først.
Ny E6 Øyer-Otta, parsell Tretten-Ringebu S (Elstad)
10,5 km E6 med forbikjøringsstrekninger og midtdeler.
Nytt vintersportsanlegg, hotell, hytteby mm. i Bøverdalen
Reguleringsplan omfatter også en gondolbane som gjennomføres som ett eget prosjekt. Ca. 500 hytter og 500 leiligheter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Rassikringstitak på E 16 Myravike aust i Vang
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Rassikringstitak på E 16 Nystuen i Vang
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Rassikring på Fv 30 Storsjøen i Rendalen
12 km lang strekning med stabilitetsproblem. Stein, utglidning. Skredfaktor middels.
Fornyelse til 420 kV ledning mellom Lillehammer og Oslo
En ny 420 kV ledning fra Fåberg inn til Oslo vil erstatte de to 300 kV ledningene som går på vestsiden av Mjøsa i dag, Ulven-Fåberg og Røykås-Fåberg. Ledningen fra Ulven til Fåberg er fra 1953 og nærmer seg slutten av levetiden sin. Det er også tidvis flaskehalser i denne delen av nettet i dag. Vi vil derfor starte planleggingen av en ny forbindelse fra Fåberg inn mot Oslo tidlig i perioden. Å bygge en ny ledning i samme trase som dagens krever utkobling av den eksisterende ledningen. Mye av byggingen her kan med fordel legges til vinteren, når det er liten overføring sørover fra Lillehammer.
Ny Riksvei 4 Gjøvik sør-Mjøsbrua i Gjøvik
Samarbeidsprosjekt med Gjøvik kommune og Statens Vegvesen.
Nybygg av familiepark i Trysil
60-70 leiligheter, 300-600 senger.
Ny 3-felts veg med midtdeler og forbikjøringsfelt i Gran, Riksveg 4 Hadeland etappe 2
3,8 km. Felles kontrakt for prosjektledelse for E16 Valdres og Rv. 4.
Etablering av kryssningsspor på Kongsvingerbanen, øst for Galterud stasjon
1,6 km. Utfylling i Glomma over en strekning på ca. 300 m.
Ny Riksveg 4 Roa-Gran grense, Lygna i Gran, Rv 4 Hadeland etappe 2
Felles kontrakt for prosjektledelse for E16 Valdres og Rv. 4.
Ny gondolbane i Bøverdalen
6 km bane. Reguleringsplan omfatter også hytteområde, ferieleiligheter og hotellutbygging som gjennomføres som egne prosjekter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Rassikring av E16 Elstadkleiva i Ringebu
Prioritet middels i rassikringsplan. Type skred: stein.
Rassikring av E16 Bergsund i Sør-Aurdal
Prioritet høy i rassikringsplan. Type skred: stein.
Nybygg av familiepark i Trysil
290 DAA. Max utbyggingspotensial 20000 kvm.
Nybygg av skianlegg, kunnskapspark, serveringsted og friluftsbarnehage ved Svarthaugen vest i Sjusjøen
Ski- og akeanlegg med heis og flere nedfarter. Kunnskapspark, amfi med plass til 2.000 mennesker, et nytt serveringssted og ikke minst en friluftsbarnehage.
Nybygg av skibakke, fritid og turistområder mm på Skei
Private grunneiere. Antatt byggestart. Kostnad ukjent.
Infrastruktur for utbygging av Bøverdalen vintersportsanlegg
Reguleringsplan omfatter også gondolbane, hytteområde, ferieleiligheter og hotellutbygging som gjennomføres som egne prosjekter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Ny midtdeler på E6, Vingrom-Ensby
Første tiltak på Vingrom-Ensby. Forbikjøringsstrekning på ca 1 km inngår.
Nybygg av infrastruktur i Robøle, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges ca. 400 hytter i området. 110-120 blir utført i trinn 1.
Rassikringstitak på Rv 15 Knutstugugrove i Lom
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Nybygg av infrastruktur for hytteområde i Sjusjøen
Infrastruktur for ca. 200 hyttetomter.
Rassikringstitak på Rv 15 Oppljostunnelen i Skjåk
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Dovrebanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Kongsvingerbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av bru på riksveg 3 i Tynset
Reguleringsplanen skal legge til rette for å erstatte eksisterende bru med en ny, inklusiv nødvendig opparbeidelse av tilstøtende veg. Tiltaket er å bygge ny bru, med tilstøtende veg.
Nybygg av bru på Riksveg 3 med tilstøtende veg i Tynset
Hensikten med planarbeidet er å erstatte dagens bru med en ny bru, utbedre geometrien på rv.3 på begge sider av dagens bru.
Ny sykkelveg med fortau på Fv 213 Åretta elv-Storgata i Lillehammer
600m. I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2023.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av næringspark i Nord-Aurdal
50 mål. Avventer politiske beslutninger angående E16 som eventuelt vil bygges gjenom området.
Rassikringstitak på Fv 15 Vest for Byrebergtunnelen i Lom
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype stein. 517m. ÅDT 2190

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: