Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Voss

Rassikring på Rv 13 Mørkdalen-Håhå-Vikafjellet
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Tiltak vil sikre Kvassdalen, Skredene, Svaet, Skjelingavatnet, Ygningsdalshamrane og Halsabakkane
Rassikring av E16 Gudvangen-Stallheim i Nærøydalen
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype is, stein. 110m
Ny tunnel på Rv 13 Osgjelet i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø, stein. 910m.
Nybygg av bru og ombygging av vei i Voss
2 tunneler knyttes sammen med ny tunnel. Del av E16 Nærøydalen. Under regulering.
Ny gang- og sykkelveg på Rv 13 Palmafossen - Brynagjelet - Tvildemoen i Voss
Ca. 600 meter ny gang- og sykkelveg inkludert ny bru over Brynagjelet.
Nybygg av kraftverk, Brekkhus i Voss kommune
Totalkostnad ca. 36 mill. kr.
Fanggjerder på E16 Vassendaberget i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø. 290m.
Utbygging av bredbånd i Voss
Områder: Myrkdalen-området. Handles opp sammen med Stord, Osterøy, Lindås, Meland, Os, Jordal, Samnanger og Voss kommuner. Totalt 50 mill. kr.
Bred grøft og mur på E16 Nagelskjeret i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, stein. 410m.
Fanggjerde og rensk på E16 Nakkasjeltunnelen vest i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype is, stein. 205m

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: