Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Vaksdal

Overbygg på E16 Bogelia vest i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype tørrsnø. 100m.
Overbygg på E16 Bogelia i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype tørrsnø. 80m.
Fanggjerder, isnett og bolting på E16 Kråkeberg i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, stein. 560m.
Overbygg på Fv 313 Nesheimlia i Vaksdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 60m. Kostnad er ikke beregnet.
Skredvoll på Fv 344 Gullbrå/Storesvada i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 100m. Kostnad antatt av redaksjonen.
Portal på Fv 569 Mordalstunnelen utløp v/Mo i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: