Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Samnanger

Portal på Fv 7 Liaros i Samnanger
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 700m.
Fanggjerder på Fv 7 Ådlandslien I i Samnanger
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Utbygging av bredbånd i Samnanger
Områder: Skar - Litangen – Li, Aldalen - Haukaneset – Skoltane, Hisdal – Trengereidfjord,Ytre-Tysse - Barmen - Utskot. Handles opp sammen med Stord, Osterøy, Lindås, Meland, Os, Jordal, Samnanger og Voss kommuner. Totalt 50 mill. kr.
Nett og sognemur på Fv 7 Frølandsuren i Samnanger
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 90m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: