Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Odda

Nytt overbygg på Rv 13 Øvre Lonevatn i Odda
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 800m.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett 22 kV i Odda
Konsesjonssøknad er sendt inn til NVE. Effekt 5,00 MW. Produksjon 16,50 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Portal og magasin mm ved E134 i Odda
55m portal. Rassikringstiltak for tørrsnø. Må ses i sammenheng med Astmannalia øvre. Prioriteringsnivå høy i rassikringsplan.
Tunnel på Rv 13 Skarvabjørg i Odda
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 4c. Skredtype is, stein. 900m.
Nybygg av VA-ledninger i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Skredsikring i Freim
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nytt rassikringsoverbygg på E134 i Odda
180m overbygg. Prioriteringsnivå høy i rassikringsplan. Må ses sammen med Austmannalia nedre. Tørrsnø. Rute 5a.
Overbygg på Fv 550 Apold i Odda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 300m. Kostnad er ikke beregnet.
Elvesikring ved idrettshall i Tyssedal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Stikkrenne/bru på Fv 550 Eitremselva i Odda
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 60m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: