Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Jondal

Utbygging av bredbånd i Jondal
Områder: Myra-Hessvik, Torsnes. Handles opp sammen med Stord, Osterøy, Lindås, Meland, Os, Jordal, Samnanger og Voss kommuner. Totalt 50 mill. kr.
Fangvoll på Fv 105 Drensbrekkje i Jondal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 50m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: