Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Etne

Nytt overbygg på E134 Pino i Etne
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 5a. Skredtype tørrsnø, stein. 60m.
Utbedring av vei og nytt fortau, Fv 48 Etne-Skånevik
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Utbygging av 22 kV høyspent jordkabelanlegg i Åkrafjorden i Etne kommune
Lengden på det nye kabelanlegget er beregnet til ca. 5,4 km. Kabelgrøft-traseen vil i all hovedsak følge langs nye og gamle E134. Det skal kun graves i tunnelene langs gamle E134. Ingen graving i tunnelene langs nye E134.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: