Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Øygarden

Etablering av mallomlagringsanlegg for karbonlagring på Ljøsøy i Naturgassparken i Øygarden
Fase 1: Designkapasitet for mottak av 5 milj tonn CO2 pr år. Grunneier CCB Kollsnes AS. Gnr. 41 bnr. 180, 190, 195 og 194 m. fl.
Etablering av mallomlagringsanlegg for karbonlagring på Ljøsøy i Naturgassparken i Øygarden
Fase 1: Designkapasitet for mottak av 1,5 milj tonn CO2 pr år. Grunneier CCB Kollsnes AS. Detaljreguleringsplanen gjeld for både Øygarden- og Fedje kommunar. Gnr. 41 bnr. 180, 190, 195 og 194 m. fl.
Etablering av infrastruktur for nytt boligområde på Toftøy i Øygarden
Gnr/bnr: 34/59, 34/11, 34/11, 35/277,35/9 m.fl.
Nybygg av småbåtshavn i Blomvåg
Privat grunneier, foreløpig ukjent.
Nybygg av vei i Tjeldstø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: