Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Ringsaker

Nybygg av skianlegg, kunskapspark, servesingsted og frilufsbarnehage ved Svarthaugen vest i Sjusjøen
Ski- og akeanlegg med heis og flere nedfarter. Kunnskapspark, amfi med plass til 2.000 mennesker, et nytt serveringssted og ikke minst en friluftsbarnehage.
Nybygg av infrastruktur for hytteområde i Sjusjøen
Infrastruktur for ca. 200 hyttetomter.
Ny bru på Fylkesveg 216 Næroset bru i Ringsaker
100 m. ÅDT 2550. Tilrettelegge for effektiv tømmertransport og tilrettelegge brua for gående og syklende.
Nybygg av gang- og sykkelvegen i Ringsaker
Gang- og sykkelvegen ved Storåsen hyttefelt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: