Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Elverum

Ny banekobling på Elverum
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i 2024.
Utvidelse av vann forsyningsområde i Elverum
Handles opp sammen med: Søstugrenda, Sundsvoll, Voldmogrenda og Strandbygda, og bygges ut løpende, ferdigstilt i 2024.
Nytt masseuttak i Elverum
224 daa. Gnr/bnr: 150/1, 170/23 og 150/42.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: