Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Lebesby

Rassikring/snøskjerm, fanggrøft og voll på Fylkesveg 894 Oksevågdalen IV i Lebesby
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 120m.
Rassikring/snøskjerm og fanggrøft på Fv 888 Torskfjorddalen i Lebesby
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 620m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: