Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Røyken

Etablering av infrastruktur for boliger ved Slemmestad i Røyken
Gnr/Bnr: 38/464, 491, 492, 542, 543 mfl. Slemmestadveien 39 og 43. Asker kommune og Røyken kommune slås sammen januar 2020.
Ny Vear bru over Åroselva på Fv 11 i Røyken
Omkjøringsveg for Rv 23 Elgskauåsen tunnel som skal rehabiliteres snart.
Etablering av gang- og sykkelvei langs Fv. 165 i Røyken kommune
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for gang- og sykkelvei langs Fv. 165 Slemmestadveien, for å knytte sammen Midtbygda og Bødalen/Slemmestad, for myke trafikanter.
Etablering av kyststi langs Oslofjorden i Røyken kommune
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en sammenhengende kyststi langs Oslofjorden på tvers av kommunegrenser, og gi allmenheten tilgang over Grundvik i Røyken fra Hiken i nord til Nordstrand i sør.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: