Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Kongsberg

Ny E134 Kongsberg-Gvammen (forbi Notodden)
Det valgte alternativet omfatter ny veg fra Kongsberg til Elgsjø, stort sett i dagens trase. Videre ny trase nord for Notodden, åsen nord for Heddal og utbedring av eksisterende veg fra Ørvella til Gvammen. Det er mulighet for at utbyggingen kan inndeles i faser, med Kongsberg til Elgsjø og opprusting av vegen fra Ørvella til Gvammen i første fase, og Elgsjø-Ørvella i neste fase.
Etablering av nytt seperatsystem for avløp og ny vannledning i Kongsberg kommune
Camilla Colletts vei, Jørgen Moes gate og Daniel Barths vei. Etablering av nytt separatsystem for avløp og ny vannledning, inkludert kummer og utskifting av stikkledninger. Ny grøftetrase vil stedvis følge eksisterende VA-grøfter, men i store deler av prosjektet vil trasè flyttes mot senter av vei.
Kongsberg stasjon skifteområde Numedalsbanen - signaltekniske arbeider
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i første seksårsperiode.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: