Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Bykle

Nybygg av hytter i Bykle
Grunneier: Kjetil Uleberg.
Rassikring/sikring med duk/sprengstein på Rv 9 Trydal i Bykle
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype løsmasse. Skredfaktor lav.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: