Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Rakkestad

Nylegging av vann-og avløpsledninger på Prestegårdsskogen i Rakkestad
Ny vannledning fra Skoleveien, Florasvingen for å sikre vannforsyning til Ravineveien/Prestegårdsskogen.
Nylegging av vann-og avløpsledninger i Rakkestad
Ny vannledning for å sikre vanntilførselen til sentrumsområdet fra Haslem høydebasseng, via Haugstadveien (Ravinefeltet) til Bergenhusområdet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: