Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Råde

Utvidelse av miljøpark i Råde
Gnr/bnr: 79/1 og 80/2. Utvidelsesområdet er på ca. 56,5 daa, hvor område for deponi utgjør ca. 31 daa og område for nydyrking er ca.17 daa. Øvrig område vil reguleres som vegetasjonsskjerm og utgjør ca. 26 daa.
Fornyelse av avløpsledninger i Råde
Skal deles opp i flere strekninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: