Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Akershus fylke

Asker (473)
Bærum (953)
Eidsvoll (327)
Enebakk (248)
Fet (119)
Frogn (253)
Gjerdrum (82)
Hurdal (73)
Lørenskog (221)
Nannestad (302)
Nes (255)
Nesodden (159)
Nittedal (155)
Oppegård (246)
Rælingen (162)
Skedsmo (590)
Ski (440)
Sørum (229)
Ullensaker (619)
Vestby (204)
Ås (157)
Nybygg av boliger på Avtjerna i Bærum
Opp til 30 000 innbyggere og 1500 arbeidsplasser på området.
Nybygg av bydel i Eidsvoll
Planlagt for 1500 boliger og 20000 kvm næring.
Rv 22, kryssing av Glomma i Fet kommune
4 km. Forslag A2 med separat gs-bane.
Nybygg av boliger på Størsrud i Sørum
2800 daa. Planlegger inntil 2000 stk boliger med framtidig mulighet til noe utvidelse. Sør for Lundermoen, sørøst for dagens boligområde på Lunderåsen.
Ny 4-felts motorveg på E16, Bjørum-Skaret
8,4 km 4-felt, 4,2 km veg i dagen, 4,2 km i tunnel (under Sollihøgda og under Bukkesteinshøgda).
Nybygg av boliger og næringsarealer på Hamang i Sandvika
Planlagt ca 1300-1400 boenheter, 100 000-120 000 kvm.
Nybygg av boliger på Koksa i Fornebu
Planlagt for cirka 2000 boliger. Tomt på 280 dekar.
Nybygg av flerbolighus og noe næring ved Nitelva i Lillestrøm
Planene slik de nå foreligger rommer totalt intill 140.000 m2 bolig-og næringsareal. Næringsarealene utgjør kun 4.000 m2. Utfylling av elva. Av planområdets cirka 141 mål ligger 106 mål i Skedsmo kommune og 35 i Rælingen. 8 trinns barnehage for opp til 100 barn.
Nybygg av boliger og butikker mm i Bærum
Godkjent områdereguleringsplan. Planlegger 1600-2000 stk boliger.
Nybygg av lager og logistikkbygg i Vestby
Tomten kan utvikles med nærmere 100.000 kvm næringseiendom.
E18 Vinterbro-Bjørvika, ny veg i dagens trasé
Firefelts veg med kollektivfelt.
Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 1, del av Oslopakke 3
Parsell 1 og 2 totalt 8150meter. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.
Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 2, del av Oslopakke 3
Parsell 1 og 2 totalt 8150meter. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.
Nybygg av boliger i Nesodden
240 mål. 100-120 leiligheter.
E18-korridoren i Asker, utbedring av veistrekning mm
Inkl omlegging av Røykenveiens nordre del.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2 mfl.
830 leiligheter og 110 boenheter i rekke totalt på feltet.
Nybygg av boliger i Ås
900-1000 stk boenheter. 270 daa.
Nybygg av boligområde i Gjerdrum
Totalt skal det bygges 500-800 boenheter i området. 340 dekar.
Nybygg av barnehage, barneskole BBS m.m. i Fornebu
BREEAM Excellent. Barneskole for 1050 elever, bo- og behandlingssenter med 150 plasser.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus mm i Nannestad
Boliger for yngre etablerere, barnefamilier og 50+. Barnehage, sentrumsforemål og grønnstruktur planlegges. Gnr/bnr: 26/1, 2 og 47/3.
E16 Gardermoen-Jessheim, utbedring av dagens veg
Firefelts veg og kollektivfelt.
Ny T-banestasjon på Fornebubanen
Total kostnad før 6 stasjoner og en verkstedbygning: 16 milliarder.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Total kostnad før 6 stasjoner og en verkstedbygning: 16 milliarder.
Nybygg av 4-felts vei Nybakk-Herbergåsen-Slomarka, E16 Kløfta-Kongsvinger
Tidligere Rv 2. Herbergåsen-Slomarka bygges etter denne.
Nybygg av videregående skole sentralt i Ski
Intill 1100 stk elevplasser. Ferdigstillelse i 2023.
Nybygg av boliger i Asker, trinn 2 mfl
I forbindelse med ny E18 gjennom Asker. Totalt ca. 650 boliger på Landåsjordene. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 2/34, 2/342.
Nybygg av bydel på Fornebu
450-550 boliger.
Nybygg av leiligheter på Jessheim i Ullensaker, trinn 3 mfl
4-7 etasjer. Totalt ca 750 stk leiligheter på Bekkefaret K12.
Nybygg av kontor, butikk og industri/logistikk i Ullensaker
Kommune har godkjent en bebyggelsesplan på en næringspark på ca 55 000 kvadratmeter BTA på eiendommen.
Nybygg av boliger på Kolstad i Frogn
Ca. 235 dekar. Planlegger for 700 boliger.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Avløs
Ca 400-500 boliger. 90 mål. Antatt kostnad.
Nybygg av flerbolighus mm i Ullensaker
Totalt ca 500 boenheter.
Nybygg av næringsbygg i Lørenskog
Samme område som Solheimstunet (Prinsesseparken).
Nybygg av flerbolighus og infrastruktur på Fornebu, trinn 2-4
Felt B1 og B2. Trinnvis utbygging. Totalt 700 boenheter på feltet.
Nybygg av kontor og boliger med parkeringskjeller i Asker
Et område som i dag omfatter REMA-bygget i Gartnerveien 3 og kontor- og handelssenteret i Fekjan 7-15.
Nybygg av konsentrert småhus/blokkbebyggelse i Asker
Fra kommuneplan 2014-2026. 130 daa. Boligpotensiale, 500 stk enheter. Antatt start.
Nybygg av boliger i Ullensaker
30,3 dekar. Totalt cirka 700 boliger på feltet.
Nybygg av blokkbebyggelse og småhus ved Langhus Gård i Ski, trinn 2
Vest for Langhus stasjon.Totalt utgjør dette ca 82 daa. Her planlegges det et nytt og moderne boligområde hovdesaklig med småhus og noe blokkbebyggelse nærmest stasjonen, ca 300 enheter.
Nybygg av blokkbebyggelse og småhus ved Langhus Gård i Ski, trinn 3
Vest for Langhus stasjon.Totalt utgjør dette ca 82 daa. Her planlegges det et nytt og moderne boligområde hovdesaklig med småhus og noe blokkbebyggelse nærmest stasjonen, ca 300 enheter.
Nybygg av boliger og handel i Lillestrøm, trinn 1
Bebyggelsen ut mot gatene skal få syv etasjer pluss en tilbaketrukket etasje. Det planlegges også tre boligtårn på henholdsvis 15, 17 og 19 etasjer innerst i kvartalet. 350 boliger. BREEAM Very Good.
Nybygg av boliger i Ås kommune
Ca. 97 daa. Trinnvis utbygging. Eiendommen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse med mulighet for leiligheter i blokk på ett del-felt.
Nybygg av næringspark i Drøbakk
Næringstomt som skal utvikles til næringsbygg, lager-logistikk segment. Tomt ca 95 daa. 35-40000 kvm nybygg.
Nybygg av kontor på Drengsrud
Breeam sertifisering, Very Good.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: