Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Rælingen

Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Fjerdingby
770 elever samt 20 plasser til elever med spesielle behov. Best value-metoden. Skolebygget vil bli BREEAM-klassifisert til karakter «Very Good». Solceller: Fusen, Oslo. Sportsutstyr: Egas sport. Solavskjerming: Kvint Blendex. Byggvask: Maid 4 You. Stikker: Terratec.
Nybygg av kommunalt bygg i sentrum av Fjerdingby i Rælingen
Kulturfunksjoner i etsje 1 og 2. Minimum passivhus. Ferdigstillelse i 2021-2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: