Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Nittedal

Etablering av nytt tribuneanlegg med ny publikumsinngang og kiosk på idrettsanlegg i Nittedal
Etablering av nytt tribuneanlegg med ny publikumsinngang m/kiosk mv for Rotneshallen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: