Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Lier

Riving-og nybygg av barne-og ungdomsskole på Sylling i Lier
330 stk elever. Riving av bygg A og paviljongene G og F.
Utvidelse av barneskole i Lier
Strukturmodell 1 avser att elever fra Egge skole flyttes til Hegg skole. Utvidelse med 120 elever.
Etablering av forretning på Tranby i Lier
Grunnflate på 1400-1500 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: