Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Holmestrand

Nybygg av handelspark ved E18 i Holmestrand
Det tillates inntil 24.000m2 storhandels butikker.
Nybygg av barne- og ungdomsskole i Sande
Ca 11 000 m2 skole, 2 000 m2 idrettshall og 3 000 m2 P-kjeller/teknisk.
Nybygg av flerbruksbygg på Bolstad Gård i Sande
Fremdrift avhenger av etablering av gang- og sykkelveg i kommunal/fylkeskommunal regi. Inngår i rekkefølgebestemmelsene.
Nybygg av forretning/kontor/industrilokaler i Holmestrand kommune
Bygget skal dekke behovet for fasiliteter for ca 120 ansatte, og være ferdigstilt ca 01.01.2022.
Nybygg av personalbase på Kleiverud i Holmestrand kommune
Personalbase bygget på plate på mark, inklusiv tilkobling til eksisterende teknisk anlegg. Grunn- og utomhusarbeider; for nybygget, for uteplasser, ivaretakelse av eksisterende terreng og tilbakefylling mot ferdig bygg. Etablering av nye inngangsområde med nye overflater, sykkeloppstilling, vegetasjon og møblering. Utvendige VA-arbeider, drenering. Etablering av asfaltert gangsti fra de to inngangspartier til eksisterende vei, gangsti. Ca. 6-12 byggemåneder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: