Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Gratangen

Etablering av ny brannstasjon i Gratangen
Gratangen kommune ønsker å komme i kontakt med aktører som evt kan tenkes å være leietakere i et bygg, eller at kommunen er leietaker i et felles bygg i samhandling med andre aktører.
Nybygg av kjøkken ved sykehus i Gratangen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: