Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Molde

Nybygg av sykehus på Opdøl i Molde
Cowi AS i Trondheim har arbeidet med teknisk utredning.
Nybygg av grunnskole i Molde område 01
Kostnad for grunnskole: 180 Mnok. Kapasitet til 392 elever.
Nybygg av næringsområde i Årødalen i Molde
Planen skal legge til rette for etablering av næringsvirksomhet som kan oppsummeres som handel og tjenester knyttet til bil- og maskinutleie med tilhørende fasiliteter som administrasjonsbygg, verksted og trafikkarealer. Det planlegges industribygning inntil 9 meter høyde.
Nybygg av flerbrukshall i Midsund
Gnr/bnr 50/276 og 277. Idrettshallen vil ha en grunnflate på ca. 4000 kvadratmeter og inneholder spilleflate på 40 x 60 meter samt tilhørende garderober, kiosk, kafeområde og en klatrehall med 13 innvendig takhøyde på 13 meter.
Etablering av midlertidige studentlokaler på høgskolen i Molde
Anlegget leveres komplett, alle fag, inkludert fast inventar og møblering. Bygget er planlagt i skrånende terreng. Det planlagt to parallelle fløyer med moduler, med en modul som gangforbindelse mellom dem. Nødvendig fjerning av vegetasjon, grunnarbeider med terrengbearbeiding og bunnledninger, samt fundamentering skal medtas i denne entreprisen. Bygget skal leies i 5 år med opsjon på forlengelse (1+1+1).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: