Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Kvinnherad

Oppgradering av VA-ledninger m.m ved Prestnes i Kvinnherad kommune
Entreprise 01 omfatter følgende hovedelementer: Kommunale VA-ledninger opp sideveg til Prestnesvegen og med tilknytning til eksisterende anlegg. Kommunale VA-ledninger rundt slamavskilleren med tilknytning til eksisterende oppstrøms for anlegget (opsjon). Undervannsarbeid knyttet til sjøledninger. Byggegrop for ny prefabrikkert avløpspumpestasjon og slamavskiller. Prefabrikkert avløpspumpestasjon. Driftsbygg for luktrenseanlegg og automatikkskap for pumpestasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: