Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Færder

Etablering av pumpestasjon på Tjøme i Færder kommune
I forbindelse med at Færder kommune skal sanere eksisterende ledningsnett langs Dalsveien på Tjøme, skal det etableres en ny kommunal pumpestasjon for spillvann. Entreprisen omfatter levering og montering av pumpesump, overbygg, rørgalleri og maskinelle installasjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: