Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Vestfold fylke

Færder (1)
Horten (1)
Larvik (2)
Re (1)
Sande (0)
Svelvik (0)
Tønsberg (5)
Nybygg av lager, verksted og kontor i Horten
To alternativer vurderes; 3756 m2 BYA alt. 5126 m2 BYA eksklusive parkering. Gnr/Bnr: 77/2, 86/1, 2, 3, 99/1, 9018/1 og 9662/2.
Nybygg av prosesshall i Tønsberg
Totalkostnad for Den Magiske Fabrikken ca 300 mnok.
Utskifting av ventilasjons- og luktreduksjonsanlegg på renseanlegg i Tønsberg
Prosjektet omfatter utskiftning av eksisterende ventilasjonsaggregat med et nytt aggregat. I tillegg skal eksisterende scrubber fjernes og erstattes med et totrinns luktreduksjonsanlegg på avtrekk. Det skal samtidig etableres noen nye punktavsug som skal tilknyttes eksisterende kanalopplegg ute i prosessrom. Anskaffelsen inkluderer rigg for bygge/anleggsplass, samt riving av angitte tekniske anlegg.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Vesfold
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Etablering av pumpestasjon på Tjøme i Færder kommune
I forbindelse med at Færder kommune skal sanere eksisterende ledningsnett langs Dalsveien på Tjøme, skal det etableres en ny kommunal pumpestasjon for spillvann. Entreprisen omfatter levering og montering av pumpesump, overbygg, rørgalleri og maskinelle installasjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: