Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Vest-Agder fylke

Nybygg av datalagringssenter i Farsund
Planområdet har en størrelse på 2220 daa.
Nybygg av praksisarealer ved nye vgs i Tangvall
Bygges ved nye Søgne videregående skole i Tangvall.
Etablering av nytt renseanlegg i Ljosland
E2 organiseres som generalentreprise på bygg og anleggsarbeider for etablering av nytt renseanlegg. Entreprisen omfatter grunnarbeider, bygningsarbeider, ventilasjon og luktreduksjon, sanitærinstallasjoner, elektroarbeider for bygg og VVS samt utomhusarbeider.
Nybygg av industriområde i Nuland
Antatt start. Ukjent kostnad.
Nybygg av lager ved Hægebostad
Under regulering. Tidligst byggestart 2020. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av slambehandlingsanlegg i Lindesnes
Tidlig planlagt prosjekt. Antatt kostnad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: