Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Tromsø

Oppgradering av pumpestasjon sør på Tromsøya
Fellesutlysning for PA64 Robukta- og PA68 Telegrafbukta pumpestasjoner.
Utvidelse av teknisk rom for etablering av nye ventilasjonsaggregat på universitetssykehus i Tromsø
Vi skal utvide dagens tekniske rom på taket av A1-10 i Breivika i Tromsø for å gi plass til nye ventilasjonsaggregat.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: