Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Harstad

Utvikling av Rødskjær havne- og industriområde i Harstad
Utvidelse av omlag 850 mål næringsarealer. Utfylling i sjø av overskuddsmasser fra veiprosjekt på E10 og Kystverkets mudringsprosjekt i Tjeldsund. Gnr/bnr 27/5, 12, 21 mfl.
Rehabilitering av tak på industribygg i Harstad
Takareal er beregnet til ca. 1.650 m2. Eksisterende taktekke består av Protan EX vakuumtak.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: