Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Verdal

Nybygg av mellomlagerlomme for biorest m.m i Verdal
200 meter vei, 110 meter VA ledninger. Volumbehovet er i størrelsesorden 5-6 000 m3 fordelt på et areal på ca. 1200 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: