Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Trondheim

Nybygg av togverksted i Trondheim
Arealer fase 1 Nytt vedlikeholdsverksted og ombygging av eks. verkstedhaller BRA= ca.14 000 m². Driftsbygget til BaneNOR infrastruktur:BRA= ca. 2 600 m². Annen eksisterende bebyggelse som opprettholdes:BRA= ca. 4 800 m². Fase 2 består i utbygging av en ny driftsbanegård for hensetting av tog.
Nybygg av avløpspumpestsjon i Trondheim
Pumpestasjonen skal ha en kapasitet på 85 l/s forberedt for en utvidelse til 140 l/s i framtida.
Utvidelse av driftsgården ved gravlund i Trondheim
Det skal bygges et nytt tilbygg inntil eksisterende driftsbygg og det skal etablering av nye frittstående carporter. Tilbygget inneholder 4 celler med porter. Det vil også bli noe ombygging av eksisterende bygningsmasse.
Riving av forretningsbygg og industri ved Leangen stasjon
Den totale utbyggingen består av ca. 300 leiligheter og ca. 8000 m2 forretningslokaler fordelt på 6 bygg.
Nybygg av kommunal prefabrikkert pumpestasjon i Trondheim
Det skal bygges ny kommunal pumpestasjon for spillvann ved Klettkrysset. Pumpestasjonen skal håndtere lokalområdet sør for Klettkrysset. Pumpestasjonen skal være prefabrikkert.
Forlengelse av tak på gjenvinningsstasjon i Trondheim
Forlengelse av tak over to ramper på gjenvinningsstasjon.
Etablering av nytt plansiloanlegg ved videregående skole i Trondheim
Prosjektet omfatter oppføring av nytt plansiloanlegg for lagring av surfôr. Anlegget har et bygningsareal (BYA) på 560 kvm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: