Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Stjørdal

Nybygg av logistikk- og lagervirksomhet i Stjørdal
Utomhusarbeider om lag 7000 m2. Carportanlegg om lag 1000 m2. Opsjoner for om lag 2500 m2 ekstra kontorarealer i 2. og 3. etg.
Nybygg av industri, lager og kontor i Stjørdal
43,19 daa. Uttak av stein. Det kan tas ut 700 000- 800 000 tonn masse. Grunneier er Ole Dybvad.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg i Stjørdal
Stjørdal kommune skal bygge et nytt vannbehandlingsanlegg, Hjelset VBA. Anlegget skal bygges ved Selbuvegen, ca. 300m sør for dagens vannbehandlingsanlegg. Anlegget skal avløse eksisterende anlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: