Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Namsos

Tilbygg av settefiskanlegg på Skorstad i Namsos
Etablering av to nye RAS-avdelinger rett for eksisterende anlegg på Skorstad. Det nye anlegget skal produsere inntil ti millioner storsmolt årlig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: