Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Midtre Gauldal

Opparbeidelse av næringsområde i Midtre Gauldal
275 daa. Detaljregulering er vedtatt. Tilrettelegging for større arealkrevende virksomheter, tungindustri, næringsmiddelindustri, logistikksenter mv.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: