Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Meldal

Levering og montering av nødstrømsanlegg for vannforsyningen i Meldal kommune
Totalt 6 stk nødstrømaggregat. Fellesutlysning for: Vigdalsegga høydebasseng, Muan grunnvannsanlegg, Jerpstad grunnvannsanlegg, Å høydebasseng, Resellbakkene pumpestasjon og Kølmoen pumpestasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: